Learning Support Assistant Level 2 - Cynorthwy-ydd Cymorth Dysgu Lefel 2 Jenner Park Primary School

Recruiter
Vale of Glamorgan Council
Location
Barry
Salary
£15,000 - £19,999
Posted
09 Nov 2019
Closes
14 Nov 2019
Ref
1320924748
Category
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time
  • To support individuals and groups of pupils to enable access to learning, this could include those requiring detailed and specialist knowledge in specific areas or personal care.
  • To work under the guidance of teaching and/ or the school leadership team and within an agreed system of supervision contributing to the teachers planning cycle to ensure all pupils have equal access to learning.

Temporary until 3/4/20 based on funding to support pupils with SEN
  • Cefnogi unigolion a grwpiau o ddisgyblion i alluogi mynediad at ddysgu, gallai hyn gynnwys y rheiny y mae angen gwybodaeth fanwl ac arbenigol mewn meysydd penodol neu ofal personol arnynt.
  • Gweithio o dan arweiniad y tîm addysgu a/neu dîm arweinyddiaeth yr ysgol ac o fewn system oruchwylio y cytunwyd arni i gyfrannu at gylch cynllunio'r athrawon i sicrhau bod pob disgybl yn cael mynediad cyfartal at ddysgu.

Dros dro tan 3/4/20 yn seiliedig ar gyllid i gefnogi disgyblion ag AAA

More searches like this