Mobile Cook / Cogydd Symudo

Recruiter
Vale of Glamorgan Council
Location
The Vale of Glamorgan
Salary
£20,000 - £24,999
Posted
16 Nov 2019
Closes
22 Nov 2019
Ref
1330338678
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time
Applicants should have experience of high volume catering and hold a food hygiene certificate. An enthusiastic and experienced cook who can travel throughout the Vale to take over the running of the school kitchens in the absence of the cook. Applicants should be flexible, have good practical and supervisory skills and be capable of working under pressure. A good financial awareness and administration skills would also be an advantage. A full valid driving license and the use of a car is essential.

Dylai fod gan ymgeiswyr brofiad o arlwyo i lawer o bobl a thystysgrif hylendid bwyd. Cogydd brwdfrydig a phrofiadol a all deithio ledled y Fro i redeg ceginau ysgol yn absenoldeb y cogydd. Dylai ymgeiswyr fod yn hyblyg, meddu ar sgiliau ymarferol a goruchwylio da a gallu gweithio dan bwysau. Byddai ymwybyddiaeth ariannol a sgiliau gweinyddol da o fantais hefyd. Mae trwydded yrru ddilys lawn a'r defnydd o gar yn hanfodol.