Cynorthwyydd

Recruiter
Hays Specialist Recruitment Limited
Location
Cardiff County
Salary
Up to £10,000
Posted
24 Nov 2020
Closes
30 Nov 2020
Ref
1836204074
Category
Accounting
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time
Mae'r Cylch Meithrin yn chwilio am gynorthwyydd dibynadwy ac egnïol sy'n mwynhau gweithio fel rhan o dîm i ymuno â staff y cylch. Dylai ef/hi fod yn rhugl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg. Gofynnir am brofiad a chymhwyster blynyddoedd cynnar cydnabyddedig ar o leiaf Lefel 2 i ofalu am blant

Disgrifiad bras o'r swydd:

Gweithio gyda Arweinydd y Cylch i:
* Drefnu amgylchedd y cylch
* Drefnu amrywiaeth o weithgareddau y tu fewn a thu allan
* Sicrhau bod croeso, sylw a gofal i bob plentyn
* Sicrhau bod yr offer yn cael ei gadw'n daclus ar ôl pob sesiwn a bod yr ystafell yn lân
* Gadw cofnod o ddatblygiad y plant gan gynnwys esiamplau o'u gwaith
* Siarad â'r plant yn y Gymraeg

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn:
- Gymwys hyd at lefel 2/3 gofal plant
- Rhugl yn y Gymraeg ac yn hyderus wrth gyfathrebu yn ysgrifenedig trwy gyfrwng y Gymraeg
- Medru dangos profiad o weithio mewn swydd tebyg
- Gallu darparu geirda i brofi'r profiad
- Frwdfrydig ac yn dangos ffordd flaengar at weithio gyda phlant

Bydd y swydd yn cychwyn ar unwaith

Byddwn yn dechrau'r broses o ddethol ymgeiswyr ar gyfer y rhestr fer cyn gynted â phosib. Os oes gennych ddiddordeb, dylech gysylltu ar neu drwy ddanfon ebost at

Hays Specialist Recruitment Limited acts as an employment agency for permanent recruitment and employment business for the supply of temporary workers. By applying for this job you accept the T&C's, Privacy Policy and Disclaimers which can be found at hays.co.uk

Similar jobs

Similar jobs