Uwch Weithiwr Cymdeithasol Mabwysiadu

Expiring today

Recruiter
St David's Children Society
Location
Cardiff
Salary
£30,000 - £39,999
Posted
11 Jan 2021
Closes
15 Jan 2021
Ref
1921814373
Category
Accounting
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time
Cymdeithas Plant Dewi Sant

Uwch Weithiwr Cymdeithasol Mabwysiadu

Cyflog: £36,922 - £38,890 (pro rata)

Un safle rhan-amser llawn (22.5 awr yr wythnos)

Mae cyfle cyffrous wedi codi i ymuno â Cymdeithas Plant Dewi Sant; rydym yn Asiantaeth Fabwysiadu Wirfoddol fywiog sy’n darparu Gwasanaeth Mabwysiadu ledled Cymru.

Rydym angen Gweithiwr Cymdeithasol creadigol a blaengar sydd a o leiaf 3 blynedd o brofiad mewn mabwysiadu neu leoliad plentyn a theulu i ymuno â'n tîm. Mae ein swyddfa’n lleoledig yng Nghaerdydd, ond byddwn ni’n croesawu ceisiadau o weithiwr cymdeithasol sy’n byw ledled Cymru. Rydym yn cefnogi weithio hyblyg a croesewir ceisiadu am rannu’r swydd.

Mae dyletswyddau'n golygu ymgymryd â'r ystod lawn o weithgarwch recriwtio, asesu a chynorthwyo lleoliadau plant, a cefnogaeth ar ol lleoliad/mabwysiadu.

Rydym yn rhoi swyddfa cefnogol gyda canolbwynt ar datblygiad y tîm a phersonol.

10% cyfraniad pensiwn + yswiriant iechyd BUPA. Talu am defnydd hanfodol o gar. Mae Cymdeithas Plant Dewi sant wedi ymrwymo i gyfleusterau cydraddol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Gwener, 22ain Ionawr 2021

Dyddiad Cyfweliadau: 2il Chwefror 2021

Os hoffech wybod mwy cysyllter â Anna Nyamhotsi, Melanie Oates neu Martina McCrossan yn 28 Park Place, Caerdydd CF10 3BA. Ffôn: 029 2066 7007. E-bost: info@stdavidscs.org. Gwefan: www.adoptionwales.org.

Similar jobs

Similar jobs