Development Worker - Swansea

Recruiter
Swansea Young Single Homeless Project (SYSHP)
Location
Wales
Salary
20000.00 - 22000.00 GBP Annual
Posted
05 Oct 2017
Closes
21 Oct 2017
Function
Development
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Development Worker - Swansea
New Beginnings
(Lottery Funded until September 2019)
Salary Scale GBP20,382 - GBP21,782
Company stakeholder pension
Holidays 32 days per year including Statutory Holidays

SYSHP is a homeless charity based in Swansea, which has been delivering services to vulnerable socially excluded and potentially homeless young people for over 20 years. For young people at an age where they are no longer children and not quite adults, life can be pretty tough. For those who have come out of care or broken up with their families and are worried where they will live, it's unbearable.

The vision of the New Beginnings project is the result of on-going work involving young people in taking control of their lives. We are looking to recruit the following post: Development Worker

Closing Date for Applications: 22.10.2017

Shortlisting: 25.10.2017

Interviews: 09.11.2017


Dechreuadau Newydd

(Ariennir gan y Loteri I Medi 2019)

Graddfa Gyflog GBP20,382 - GBP21,782

Pensiwn Cyfranddeiliaid Cwmni

32 diwrnod o wyliau'r flwyddyn gan gynnwys Gwyliau Statudol

Mae SYSHP yn elusen i'r digartref sydd wedi'i lleoli yn Abertawe, sydd wedi bod yn cyflenwi gwasanaethau i bobl ifanc bregus sydd wedi'u hallgau yn gymdeithasol ac o bosibl yn ddigartref ers dros 20 mlynedd. I bobl ifanc sydd ar oed ble nad ydynt yn blant mwyach ac nad ydynt yn oedolion yn gyfan gwbl, gall bywyd fod yn eithaf anodd. I'r rheini sydd wedi gadael gofal neu wedi ymadael o'u teuluoedd ac yn poeni ble y byddant yn byw, mae'n annioddefol.

Gweledigaeth y prosiect Dechreuadau Newydd yw canlyniad gwaith parhaus yn cynnwys pobl ifanc yn cymryd rheolaeth ar eu bywydau. Rydym eisiau recriwtio i'r swydd:

Gweithiwr Datblygu

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: 22.10.2017

Llunio Rhestr Fer: 25.10.2017

Cyfweliadau: 9.11.2017